Seguir
Małgorzata Luc
Título
Citado por
Citado por
Año
Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes
PJ Gierszewski, M Habel, J Szmańda, M Luc
Science of the Total Environment 710, 136202, 2020
892020
Promotion of RES in a Technology Transfer Network. Case Study of the Enterprise Europe Network
Z Gródek-Szostak, M Luc, A Szeląg-Sikora, J Sikora, M Niemiec, ...
Energies 13 (13), 3445, 2020
162020
Zmiany użytkowania ziemi i ich przyczyny w okresie 1988-2006 w poszczególnych mezoregionach Karpat Polskich
A Ciołkosz, C Guzik, M Luc, P Trzepacz
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2011
162011
Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Wloclawek Reservoir (central Poland)
P Gierszewski, JB Szmanda, M Luc
WSEAS Trans. Environ. Develop 5, 543, 2006
162006
Placing the idea of sustainable landscape in ecophilosophy
M Luc
Problemy Ekorozwoju–Problems Of Sustainable Development 9 (1), 81-88, 2014
112014
Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju
JB Szmańda, KR Lankauf, M Luc
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
112004
Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego" Włocławek" na podstawie analizy zdjęć lotniczych
PJ Gierszewski, JB Szmańda, M Luc
Przegląd Geograficzny 87 (3), 2015
102015
Analiza zależności pomiędzy ceną a lokalizacją nieruchomości na przykładzie Krakowa
J Branna, K Madej, M Będkowski, M Serdeń, P Sosiński, M Luc
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 10 (4 (54)), 29-40, 2012
102012
Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine)
JB Szmańda, PJ Gierszewski, M Habel, M Luc, K Witkowski, S Bortnyk, ...
Catena 202, 105265, 2021
92021
Ecological Capacity Measurements As Useful Tools Of Planning Land Management In A Lake District: Iława Landscape Park Case Study A. Czarnecki, M. Luc & A. Lewandowska-Czarnecka
A Czarnecki, M Luc, A Lewandowska-Czarnecka
WIT Transactions on Ecology and the Environment 98, 2006
82006
The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States: Potential and Production from 2015 to 2019
M Chowaniak, Z Gródek-Szostak, K Kotulewicz-Wisińska, M Luc, M Suder, ...
Energies 14 (7), 1856, 2021
72021
Landscape Analysis and Planning
M Luc, U Somorowska, JB Szmanda
J. Springer Geography 4, 175-185, 2015
72015
Economic Missions and Brokerage Events as an Instrument for Support of International Technological Cooperation Between Companies of the Agricultural and Food Sector
Z Gródek-Szostak, M Luc, A Szeląg-Sikora, M Niemiec, D Kajrunajtys
Infrastructure and Environment, 307-312, 2019
62019
Changes of Vistula River channels pattern caused by Włocławek Dam functioning based on the analysis of aerial photographs
P Gierszewski, J Szmańda, M Luc
Przegląd Geograficzny 87 (3), 517-533, 2015
62015
Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów= A multicriterial evaluation of land suitability for wind energy …
W Synowiec, M Luc
Przegląd Geograficzny 85 (3), 323-352, 2013
62013
From land cover diversity to landscape variety in Poland. Raster data analysis
M Luc, JB Szmanda, E Bielecka, J Breuste, M Kozová, M Finka
Proceedings of Geoinformatics Forum, Salzburg, 1-4, 2008
62008
Evolution of St. Laurent Mountain near Chełmno based on luminescence dating
A Chruścińska, KR Lankauf, M Luc, HL Oczkowski, KR Przegiętka, ...
Geochronometria 23, 2004
62004
Ontology for national land use/land cover map: Poland case study
M Luc, E Bielecka
Land Use and Land Cover Semantics, 38-57, 2018
52018
Użytkowanie ziemi w sąsiedztwie portów lotniczych Polski
P Trzepacz, M Luc
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2015
52015
Approaches in sustainable ‘landscaping’—A geographical perspective
M Luc
Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives, 201-216, 2015
52015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20