Seguir
Edward Majewski
Título
Citado por
Citado por
Año
Measuring the economic, environmental, and social sustainability of short food supply chains
A Malak-Rawlikowska, E Majewski, A Wąs, SO Borgen, P Csillag, ...
Sustainability 11 (15), 4004, 2019
2022019
Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych
E Majewski
Wydawnictwo SGGW, 2008
1512008
Short food supply chains and their contributions to sustainability: Participants’ views and perceptions from 12 European cases
G Vittersø, H Torjusen, K Laitala, B Tocco, B Biasini, P Csillag, ...
Sustainability 11 (17), 4800, 2019
1302019
Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas
L Schaller, S Targetti, AJ Villanueva, I Zasada, J Kantelhardt, M Arriaza, ...
Land use policy 76, 735-745, 2018
1012018
Are short food supply chains more environmentally sustainable than long chains? A life cycle assessment (LCA) of the eco-efficiency of food chains in selected EU countries
E Majewski, A Komerska, J Kwiatkowski, A Malak-Rawlikowska, A Wąs, ...
Energies 13 (18), 4853, 2020
592020
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej [SIPR] w Polsce
E Majewski
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w …, 2002
532002
The international competitiveness of Polish agriculture
M Gorton, A Daniłowska, S Jarka, S Straszewski, A Zawojska, E Majewski
Post-communist economies 13 (4), 445-457, 2001
502001
Implementation of eco‐schemes in fifteen European Union Member States
T Runge, U Latacz‐Lohmann, L Schaller, K Todorova, C Daugbjerg, ...
EuroChoices 21 (2), 19-27, 2022
452022
Changes in food behavior during the first lockdown of COVID-19 pandemic: A multi-country study about changes in eating habits, motivations, and food-related behaviors
E Lamy, C Viegas, A Rocha, MR Lucas, S Tavares, FC e Silva, D Guedes, ...
Food quality and preference 99, 104559, 2022
402022
System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych
E Majewski, W Zietara
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 29-43, 1997
391997
Measuring and modelling farm level sustainability
E Majewski
Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 2 (1), 2-10, 2013
352013
The future of rural areas in the CEE New Member States
S Baum, K Frohberg, M Hartmann, A Matthews, P Weingarten
IAMO, Halle, 2004
352004
Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas
D Roberts, E Majewski, P Sulewski
Land Use Policy 31, 156-165, 2013
322013
Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
K Zawalinska, E Majewski, A Was
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
302015
Environmental impacts of different crop rotations in the European Union
S Mudgal, P Lavelle, F Cachia, D Somogyi, E Majewski, L Fontaine, ...
European Commission: Brussels, Belgium 33, 149, 2010
302010
The impact of the “greening” of the Common Agricultural Policy on the financial situation of Polish farms
S Czekaj, E Majewski, A Was
Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (2-3), 49-55, 2013
292013
Measuring the economic, environmental, and social sustainability of short food supply chains. Sustainability, 11 (15), 4004
A Malak-Rawlikowska, E Majewski, A Wąs, SO Borgen, P Csillag, ...
282019
Enhancing sustainability education through experiential learning of sustainability reporting
AJ Sulkowski, W Kowalczyk, BL Ahrendsen, R Kowalski, E Majewski
International Journal of Sustainability in Higher Education 21 (6), 1233-1247, 2020
232020
Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych
E Majewski, GE Dalton
Wieś Jutra, 2000
232000
Impacts of CAP “greening” on Polish farms
A Wąs, E Majewski, S Czekaj
222014
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20