Follow
Zbyněk Štěrba
Zbyněk Štěrba
Masaryk University
Verified email at post.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Colour contrast in cartographic works using the principles of Johannes Itten
JD Bláha, Z Štěrba
The Cartographic Journal 51 (3), 203-213, 2014
372014
Cartographic design and usability of visual variables for linear features
P Kubíček, Č Šašinka, Z Stachoň, Z Štěrba, J Apeltauer, T Urbánek
The Cartographic Journal 54 (1), 91-102, 2017
352017
Selected issues of experimental testing in cartography
Z Štěrba, Č Šašinka, Z Stachoň, R Štampach, K Morong
Masaryk University, 2015
342015
Cross-cultural differences in figure–ground perception of cartographic stimuli
Z Stachoň, Č Šašinka, J Čeněk, Z Štěrba, S Angsuesser, SI Fabrikant, ...
Cartography and Geographic Information Science 46 (1), 82-94, 2019
312019
Effect of size, shape and map background in cartographic visualization: Experimental study on Czech and Chinese populations
Z Stachoň, Č Šašinka, J Čeněk, S Angsüsser, P Kubíček, Z Štěrba, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (11), 427, 2018
282018
Human-computer interaction in real-3D and Pseudo-3D cartographic visualization: A comparative study
K Špriňarová, V Juřík, Č Šašinka, L Herman, Z Štěrba, Z Stachoň, ...
Cartography-Maps Connecting the World: 27th International Cartographic …, 2015
252015
Influence of graphic design of cartographic symbols on perception structure
Z Stachoň, Č Šašinka, Z Štěrba, J Zbořil, Š Březinová, J Švancara
Kartographische Nachrichten, 2013
252013
Mixed research design in cartography: a combination of qualitative and quantitative approaches
Z Štěrba, Č Šašinka, Z Stachoň, P Kubíček, S Tamm
Kartographische Nachrichten 64 (5), 262-269, 2014
172014
Dynamická geovizualizace v krizovém managementu
M Konečný, Š Březinová, MV Drápela, L Friedmannová, L Herman, ...
Masarykova univerzita, 2011
172011
Usability testing of cartographic visualizations: principles and research methods
Z Štěrba, Č Šašinka, Z Stachoň
Proceedings of the 5th International Conference on Cartography and GIS …, 2014
132014
The Influence of Colour on the Perception of Cartographic Visualizations
Z Štěrba, JD Bláha
Color and Image, 533-38, 2015
52015
Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost
M Konečný, P Kubíček, P Duda, L Herman, M Kolář, J Kozel, E Mulíčková, ...
Masarykova univerzita, 2012
42012
Evaluation of maps for crisis management in the context of user's cognitive features
Z Štěrba, Č Šašinka
CODATA-Germany eV, 2012
42012
Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele
Z Štěrba, Z Stachoň, Č Šašinka, J Zbořil, Š Březinová, V Talhofer
Geodetický a kartografický obzor: odborný a vědecký časopis Českého úřadu …, 2011
42011
Influence of cartographic visualization methods on cognitive processing: comparison of extrinsic and intrinsic visualization of avalanche hazard maps
Č Šašinka, Z Stachoň, P Kubíček, S Tamm, Z Štěrba, J Čeněk
22014
Evaluating Cartographic Visualizations Using Blank Maps And From the Perspective of the Individual Differences: A Pilot Study
Z Štěrba, Č Šašinka, Z Stachoň, J Čapek
4th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology …, 2015
12015
MuTeP–alternativní nástroj pro testování kartografických vizualizací a sběr dat
Z Stachoň, Č Šašinka, P Kubíček, Z Štěrba
Univerzita Karlova v Praze, 2014
12014
Geovizualizace v integovaném záchranném systému ČR
J Brázdilová, D Mísařová, Š Březinová, Z Štěrba
Masarykova univerzita Brno, 2008
12008
Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování
V Juřík, Č Šašinka, K Špriňarová, L Herman, Z Štěrba, Z Stachoň, ...
Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
2016
New Approach to Experimental Testing in Cartography
Č Šašinka, Z Stachoň, Z Štěrba, R Štampach, K Morong
1st ICA European Symposium on Cartography, 182, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20