Seguir
Joanna Landmesser
Título
Citado por
Citado por
Año
Urban dynamics and growth: advances in urban economics
R Capello, P Nijkamp
Emerald Group Publishing Limited, 2005
1182005
Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
JM Landmesser
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013
482013
The connections between COVID-19 and the energy commodities prices: evidence through the Dynamic Time Warping method
K Dmytrów, J Landmesser, B Bieszk-Stolorz
Energies 14 (13), 4024, 2021
442021
Decomposition of differences in income distributions using quantile regression
JM Landmesser
Statistics in Transition. New Series 17 (2), 331-349, 2016
342016
Development of local public finance in Europe
P Friedrich, J Gwiazda, CW Nam
Available at SSRN 486065, 2003
222003
Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
J Landmesser
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 187-196, 2006
192006
The use of the dynamic time warping (DTW) method to describe the COVID-19 dynamics in Poland
JM Landmesser
Oeconomia Copernicana 12 (3), 539-556, 2021
162021
Differences in income distributions for men and women in the European Union countries
JM Landmesser
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14 (1), 81-98, 2019
152019
DECOMPOSITION OF DIFFERENCES BETWEEN PERSONAL INCOMES DISTRIBUTIONS IN POLAND.
JM Landmesser, K Karpio, P Łukasiewicz
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 16 (2), 43-52, 2015
142015
Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych
H Dudek, G Koszela, J Landmesser
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 237-247, 2012
142012
Gender Pay Gap Across the Income Distribution: Analysis for the EU.
JM Landmesser, AJ Orłowski, MA Rusek
Acta Physica Polonica, A. 138 (1), 2020
122020
Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku
H Dudek, M Krawiec, JM Landmesser
Wydawnictwo SGGW, 2011
102011
Symulacja efektów ex ante programu „Rodzina 500+”
M Chrzanowska, JM Landmesser
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
92017
The impact of vocational training on the unemployment duration
J Landmesser
International Advances in Economic Research 17 (1), 89-100, 2011
92011
Modele ryzyka konkurencyjnego dla czasu trwania czynności
JM Landmesser
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 371-385, 2008
92008
Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania
JM Landmesser
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 15 (7 …, 2008
92008
Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa
J Kisielińska, B Borkowski, KA Czech, A Górska, G Koszela, M Krawiec, ...
Wydawnictwo SGGW, 2021
82021
Risk of low incomes under different policy scenarios
E Majewski, A Was, W Guba, G Dalton, J Landmesser
Income stabilisation in European agriculture, 55-77, 2007
82007
Strengthening Municipal Fiscal Autonomy through Intergovernmental Transfers
P Friedrich, J Gwiazda, CW Nam
Contributions to Economic Analysis 266, 689-728, 2004
82004
Analysis of COVID-19 dynamics in EU countries using the dynamic time warping method and ARIMA Models
J Landmesser
Data Analysis and Classification: Methods and Applications 29, 337-352, 2021
72021
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20