Follow
Ricard Benito
Title
Cited by
Cited by
Year
School segregation and its effects on educational equality and efficiency in 16 OECD comprehensive school systems
R Benito, MÁ Alegre, I Gonzàlez-Balletbò
Comparative education review 58 (1), 104-134, 2014
1372014
Processos de segregació escolar a Catalunya
R Benito, I Gonzàlez
Mediterrània, 2007
1212007
Los factores del abandono educativo temprano. España en el marco europeo
MÁ Alegre Canosa, R Benito Pérez
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2010
1012010
Procesos de segregación y polarización escolar: La incidencia de las políticas de zonificación escolar
MÀ Alegre, R Benito, I Gonzàlez
Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado 12 (2), 26-26, 2008
672008
Les famílies davant l'elecció escolar: dilemes i desigualtats en la tria de centre a la ciutat de Barcelona
MÀ Alegre
Fundació Jaume Bofill,, 2010
592010
¿ En qué se fijan las familias a la hora de escoger la escuela de sus hijos? Factores de elección y descarte escolar en la ciudad de Barcelona
MÁA Canosa, RB Pérez
Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado 16 (3), 59-79, 2012
57*2012
‘The best school for my child?’Positions, dispositions and inequalities in school choice in the city of Barcelona
MÀ Alegre, R Benito
British Journal of Sociology of Education 33 (6), 849-871, 2012
512012
Immigrants als instituts: l’acollida vista pels seus protagonistes
MÁ Alegre, RB Perez, SG Motos
332006
¿ Puede el efecto composición reducir las desigualdades educativas? Una mirada sobre los efectos de la segregación escolar en España y los países del modelo de integración uniforme
RB Pérez, IG Balletbó
Revista de Sociología de la Educación-RASE 6 (1), 49-71, 2013
282013
School educational project as a criterion of school choice: discourses and practices in the city of Barcelona
R Benito, MÀ Alegre, I Gonzàlez
Journal of Education Policy 29 (3), 397-420, 2014
272014
The changing patterns of individual and school effects on educational transitions. Evidence from Catalan data (Spain)
R Benito, MÀ Alegre
Educational research 54 (1), 65-87, 2012
232012
Els sistemes educatius als països d'origen de l'alumnat immigrat: una aproximació
MÀ Alegre, R Benito, S González
Fundació Jaume Bofill, 2007
182007
Climes i (sobretot) cultures escolars: com s’ expliquen i què permeten explicar
MÀ Alegre, R Benito
Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l …, 2012
172012
Experiencias escolares iniciales del alumnado inmigrado: comienzos que marcan
MÀ Alegre, R Benito, SG Motos
Educación XX1 15 (2), 137-158, 2012
162012
De l’aula d’acollida a l’aula ordinària: processos d’escolarització de l’alumnat estranger
MA Alegre, R Benito, S González
Bellaterra: IGOP. Àrea d’Educació, 2008
162008
Measures and determinants of student body socioeconomic diversity: Evidence from Spain
MA Alegre, R Benito, I González
Journal of School Choice 4 (1), 23-46, 2010
152010
Immigrants als instituts
MÀ Alegre, R Benito, S González
L'acollida vista pels seus protagonistes. Polítiques 55, 2006
152006
Youth Education Attainment and Participation in E urope: the role of contextual factors and the scope of education policy
MÀ Alegre, R Benito
European Journal of Education 49 (1), 127-143, 2014
132014
L'educació postobligaròria a Catalunya: eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO.
G de Cataluña
Generalitat de Catulunya, Department d'Educació, Consell Superior d …, 2010
13*2010
i Gonzàlez, I.(2007)
R Benito
Processos de segregació escolar a Catalunya, 11-155, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20