Seguir
Павло Устименко (Pavlo Ustymenko)
Павло Устименко (Pavlo Ustymenko)
M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine
Dirección de correo verificada de botany.kiev.ua
Título
Citado por
Citado por
Año
за ред. ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес 448, 2, 2009
2022009
Під заг. ред. чл.-кор. НАН України ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес, 2009
522009
Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні/За ред. ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес, 2009
412009
Геоботаніка: тлумачний словник. Навчальний посібник. -є видання, виправлене і переролене
УПМ Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Григорюк І.П.
К.: Фітосоціоцентр, 2015
36*2015
під заг. ред. чл.-кор
З книга України
НАН України ЯП Дідуха. Київ: Альтерпрес 448, 2009
332009
Продромус растительности Украины
ЯП Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух, ...
Наукова думка, 1991
321991
Раритетний фітоценофонд України
ПМ Устименко, ЮР Шеляг-Сосонко, ЛП Вакаренко
К.: Вид-во" Фітосоціоцентр, 2007
262007
Заповідне лісознавство. Навчальний посібник
УПМ Попович С.Ю., Корінько О.М.
Тернопіль: Богдан, 2009
23*2009
принципи створення, структура, елементи/Ред. д-р. біол. наук, проф
Е степової зони України
ДВ Дубина, д-р біол. наук, проф. ЯІ Мовчан, 2013
212013
Зелена книга України. Ліси
ВЛП Шеляг-Сосонко Юрій Романович, Устименко Павло Митрофанович, Попович ...
Наукова думка, 2002
192002
Ботаніка: підручник
БЄ Якубенко, СП Машковська, СІ Шабарова, ІМ Алейніков
Фітосоціоцентр, 2017
172017
The Code of Phytocoenological Nomenclature of Ukraine (Draft)
PM Ustymenko, DV Dubyna
Ukrainian botanical journal 72 (2), 103-115, 2015
122015
Екомережа південної Бесарабії
ВД ДМИТРО, ЛП ВАКАРЕНКО, ПМ УСТИМЕНКО
Чорноморський ботанічий журнал 3 (№2), С.70-87, 2007
12*2007
Ліси/За ред. ЮР Шеляга-Сосонка
З книга України
К.: Наук. думка, 2002
122002
Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця
КОВ Попович С.Ю., Устименко П.М.
Український ботанічний журнал 49 (№1), 78-82, 1992
12*1992
Регіональна екомережа в контексті охорони та відновлення рослинного покриву степової зони України
ВД ДМИТРО, ПМ УСТИМЕНКО, ЛП ВАКАРЕНКО, ПМ БОЙКО, ...
Чорноморський ботанічний журнал 6 (№3), С. 325-337, 2010
10*2010
Карта рослинності заповідного масиву "Долина нарцисів" (Закарпатська обл.)
ДВ Дубина, ПМ Устименко
Український ботанічний журнал, 553-564, 2007
92007
Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти
ПМ Устименко
Інститут ботаніки НАНУ, 2005
92005
Ценотаксономічна різноманітність лісів України: методика оценки та синфітоіндикаційна класифікація
ЮР Шеляг-Сосонко, ПМ Устименко, ЛП Вакаренко, СЮ Попович
Укр. ботан. журн.–1999.–56, 74-78, 1999
91999
Лісова рослинність території запроектованого Мезинського природного парку
ТЛ Андрієнко, ЮР Шеляг-Сосонко, ПМ Устименко
Укр. ботан. журн 39 (2), 74-81, 1982
91982
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20