Seguir
Галина Чорна
Галина Чорна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, к.б.н.
Dirección de correo verificada de udpu.org.ua - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
692006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
452001
Продромус рослинностi Украïни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
372019
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
192006
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2013
162013
БОРИМСЬКА ЄВ Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. на Україні
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 42 (1), 56-61, 1985
131985
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р
ГА Чорна
Сіверський Донець. Укр. ботан. журн 39 (5), 12-16, 1982
111982
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)—новий для флори України вид
ВВ Протопопова, ГА Чорна, МВ Шевера, ММ Федорончук
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
102006
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
92010
Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території
В Костюшин, А Куземко, В Онищенко, Г Чорна, С Таращук, О Деркач, ...
Чорноморська програма Верландс Інтернешнл.–Київ, 2007
92007
Рудералізація прибережних місцезростань Придніпровської височини
ГА Чорна
Український ботанічний журнал 58 (1), 35-40, 2001
92001
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 44 (5), 90-99, 1987
91987
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
82003
Лісова рослинність долини р
АА Куземко, ГА Чорна
Рось. II. Заплавні ліси (класи Alnetea glutinosae, Salicitea purpurea. Укр …, 2002
72002
Репродуктивна біологія інвазійних видів вищої водної флори
ГА Чорна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
62014
Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України
ОВ Борисова, ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 2011
62011
Нові знахідки Carex hordeistichos Vill. та Carex paniculata L.(Cyperaceae) Правобережному Лісостепу України
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 61-69, 2004
62004
Рослинний покрив заплави р. Гірський Тікач
ГА Чорна
Український ботанічний журнал, 2004
62004
Знахідки рідкісних водних рослин у р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Укр. ботан. журн.–1978, 1978
61978
Знахідки рослин, занесених до Червоної книги України, в Черкаській області
О Василюк, А Куземко, О Спрягайло, О Спрягайло, Г Чорна, В Шевчик, ...
Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6 …, 2019
52019
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20